Search by category:
1 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
200 - 2000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
10 - 30 dni
Wiek
19 - 73 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

2 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
200 - 2000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
5 - 30 dni
Wiek
21 - 73 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

3 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 5000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
1 - 65 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
100 zł

4 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
200 - 3000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
5 - 30 dni
Wiek
19 - 73 lat
Darmowa pożyczka
3000 zł

5 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 2000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
15 - 30 dni
Wiek
21 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

Niezbędnik zadłużonego pożyczkobiorcy. Z czym związane są pożyczki dla zadłużonych?

W wielu ofertach firm pożyczkowych możemy znaleźć chwilówki dla zadłużonych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę, a posiadasz nieuregulowane zobowiązania finansowe czy niekorzystną historię kredytową.

Niekorzystna historia kredytowa czy nieuregulowane zobowiązania finansowe nie są czynnikami, które uniemożliwiają skorzystanie z pożyczki w instytucjach pozabankowych. Jakie wymagania należy spełnić, by otrzymać pożyczkę dla zadłużonych? Na jaki czas przyznawany jest ten wariant pożyczek? Poniżej znajdują się niezbędne informacje dla osób, które zastanawiają się nad skorzystaniem z oferty firm pożyczkowych, nakierowanej na osoby z zadłużeniem.

Kto jest grupą docelową tego rodzaju pożyczek?

W tym przypadku instytucje pożyczkowe kierują swoją ofertę do osób posiadających jakąkolwiek formę zadłużenia. Osoby, których historia kredytowa jest negatywna, z przyczyn formalnych nie są uprawnione do zaciągnięcie kredytu bankowego. Również nie wszystkie podmioty pozabankowe decydują się na wprowadzanie do swojej oferty pożyczek skierowanych właśnie do osób zadłużonych. Taki stan rzeczy związany jest z większym ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy, niemniej jednak na dzisiejszym rynku bez trudu znajdziemy ten wariant pożyczek krótkoterminowych. Według sierpniowego Indeksu Zaległych Płatności Polaków prowadzonego przez InfoDług jakiekolwiek zadłużenie (kredytowe i pozakredytowe) dotyczy blisko 2 800 000 Polaków*.

W jakich sytuacjach finansowych firmy pozytywnie rozpatrują wniosek?

Procedura ubiegania się o pożyczkę dla zadłużonych nieco różni się pod względem formalnym od procesu przyznawania klientom innych produktów finansowych firm pozabankowych. W zdecydowanej większości instytucje finansowe podczas wydawania decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o pożyczkę, weryfikują potencjalnego pożyczkobiorcę w rejestrach dłużników i mogą skorzystać z możliwości wymiany informacji z bankami, co wynika z zapisów prawa bankowego – art. 105. ust. 4. pkt 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939). Niemniej jednak firmy pożyczkowe NIE działają na podstawie prawa bankowego – warto o tym pamiętać.

Instytucje, które posiadają w swojej ofercie ten wariant pożyczki, nie dokonują weryfikacji potencjalnego pożyczkobiorcy w rejestrach dłużników, mimo że są do tego uprawnione. Oznacza to, że bez względu na przyczynę powstania długu (np. zaległy kredyt, alimenty, zaległe raty) potencjalni klienci mogą otrzymać pożyczkę. Warto pamiętać, że firmy pożyczkowe nie mają obowiązku akceptacji każdego nadesłanego wniosku – te mogą być rozpatrywane indywidualnie.

BIK, KRD, ERIF a pożyczki dla zadłużonych

W świadomości społecznej w dalszym ciągu obecny jest stereotyp, według którego osoby, które nie otrzymały kredytu w banku, bez najmniejszego problemu będą mogły skorzystać z pożyczki pozabankowej. Nic bardziej mylnego, firmy pozabankowe dokonują weryfikacji potencjalnych klientów w bazach rejestrów dłużników. Są to między innymi Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Dłużników, ERIF czy InfoMonitor. W przypadku, gdy jesteśmy obecni w którejkolwiek bazie i złożymy wniosek o zwykłą pożyczkę krótkoterminową, spodziewajmy się odpowiedzi negatywnej. Firmy pożyczkowe często zastrzegają prawo do sprawdzania wybranych baz.

W przypadku pożyczki dla zadłużonych, na etapie weryfikacji klienta nie są sprawdzane żadne rejestry dłużników. Proces weryfikacyjny obejmuje jedynie dane pożyczkobiorcy oraz źródła jego dochodu. Niemniej jednak zadłużenie klienta może być na tyle wysokie, że firma nie zdecyduje się na udzielenie pożyczki ze względu na zbyt duże prawdopodobieństwo niewypłacalności.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę dla zadłużonych?

Wymogi formalne złożenia wniosku o pożyczkę dla zadłużonych nie różnią się od innych wariantów chwilówek. Do ukończenia procesu ubiegania się o ten produkt finansowy niezbędny jest dostęp do internetu. W zdecydowanej większości instytucji pozabankowych wnioski składa się całkowicie online, po wcześniejszej rejestracji na platformie pożyczkodawcy i dokonaniu przelewu weryfikacyjnego w wysokości jednego grosza lub złotówki.

Wymagane jest ponadto podanie danych z dowodu osobistego, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Obligatoryjne jest także wykazanie we wniosku źródeł dochodu. Posiadanie własnego konta bankowego umożliwia otrzymanie pożyczki.

Na jakie kwoty mogą liczyć osoby zadłużone?

W standardowym wariancie pożyczek krótkoterminowych sprawdzanie wniosku online jest mocno zautomatyzowane. Inaczej jest z pożyczkami dla zadłużonych – tutaj niejednokrotnie wnioski o przyznanie pożyczki będą sprawdzane indywidualnie. Oznacza to, że maksymalna kwota pożyczki będzie oszacowywana na podstawie polityki ryzyka danej firmy pożyczkowej. W niektórych przypadkach możemy liczyć na kwoty większe, do 3000 złotych, w innych zaś na zdecydowanie mniejsze, na przykład do 1000 złotych.

Pożyczki powyżej 3000 złotych skierowane do osób zadłużonych są bardzo rzadko spotykane na rynku instytucji pozabankowych, ponieważ dla tych podmiotów jest to inwestycja obarczona niezwykle dużym ryzykiem straty.

Na jaki czas przyznawane są chwilówki dla zadłużonych?

Pożyczki dla zadłużonych należą do wariantów pożyczek krótkoterminowych, czyli tzw. chwilówek. To oznacza, że co do zasady okresy spłat tego rodzaju pożyczek niczym nie różnią się od standardowych ofert instytucji pozabankowych. Na rynku znajdziemy pożyczki dla zadłużonych, przy których maksymalny okres spłaty wynosi 30 lub 60 dni. Niejednokrotnie możemy trafić także na inne warianty czasowe – 7, 14 czy 21 dni.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani terminami dłuższymi, to powinniśmy skorzystać z pożyczek ratalnych – więcej informacji znajduje się  w tym miejscu . W tym przypadku okresy, podczas których należy uregulować to zobowiązanie wynoszą minimum 90 dni. Nierzadko jednak trafimy na oferty, gdzie pożyczka rozłożona jest nawet na 24 raty miesięczne. Skorzystanie z tych produktów instytucji finansowych jest jednak utrudnione dla osób zadłużonych. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy takich ofert na rynku.

Jak uniknąć pętli chwilówek?

Osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe są narażone na uwikłanie się w spiralę zadłużenia. W ich przypadku prawdopodobieństwo zaistnienia tak zwanej pętli chwilówek jest stosunkowo wyższe niż w sytuacji osób nieposiadających jakiejkolwiek formy zadłużenia. Stosowanie dobrych praktyk korzystania z produktów finansowych pozwoli nam zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej pętli. Co obejmują dobre praktyki?

Źródłem spirali zadłużenia jest zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych na spłatę poprzednich. Spirala ta jest jednym z czynników posiadających największy wpływ na zwiększanie się stopnia zadłużenia. Istnieją o wiele efektywniejsze i bezpieczniejsze alternatywne rozwiązania problemu, które zadziałają w dwóch wymiarach: 1) pozwolą nam skonsolidować wszystkie raty w jedną, znacznie niższą, 2) umożliwią nam całkowite wyjście z zadłużenia. Mowa przede wszystkim o tak zwanej  pożyczce konsolidacyjnej .

Zdecydowana większość dobrych praktyk korzystania z produktów finansowych dotyczy momentu przed zaciągnięciem zobowiązania. Powinniśmy 1) decydować się na pożyczkę dostosowaną do naszych możliwości finansowych, 2) w miarę możliwości ograniczyć zaciąganie pożyczek na cele związane z konsumpcją.

Pożyczka konsolidacyjna a pożyczka dla zadłużonych

Elementy, które odróżniają pożyczkę konsolidacyjną od pożyczki dla zadłużonych, dotyczą przede wszystkim celu zaciągania takich pożyczek. Z pierwszego omawianego produktu finansowego powinniśmy skorzystać wówczas, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wysokością miesięcznych rat. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy ich wysokość przekracza nasz miesięczny budżet. To właśnie wtedy powinniśmy skorzystać z usługi konsolidacji zobowiązań, wskutek czego otrzymamy jedną, niższą ratę, zdecydowanie łatwiejszą w spłacie.

Z kolei pożyczka dla zadłużonych nigdy nie powinna być zaciągana na spłatę poprzednich zobowiązań, ponieważ podwyższa to ryzyko wystąpienia omówionej wcześniej spirali zadłużenia. Wynika z tego, że pożyczka konsolidacyjna NIE jest formą pożyczki dla zadłużonych – są to dwa oddzielne, inne w formie i w celu produkty finansowe, niemniej zorientowane na tę samą grupę docelową.

Jak firmy pożyczkowe zabezpieczają się przed niewypłacalnością zadłużonych pożyczkobiorców?

Zdecydowana większość instytucji pozabankowych zabezpiecza się przed niewypłacalnością zadłużonych pożyczkobiorców, po prostu nie oferując dostosowanych do nich pożyczek krótkoterminowych. W firmach, które zdecydowały się jednak na świadczenie takich usług, odpowiednie zabezpieczenie jest kwestią zapisów regulaminowych, a więc w dużej mierze indywidualną.

Zabezpieczenie może następować już na etapie weryfikacji wniosku potencjalnego pożyczkobiorcy. Analiza i potwierdzenie źródeł dochodu jest jednym z elementów takiego zabezpieczenia. Niekiedy instytucje pozabankowe będą wymagały poręczyciela, który zagwarantuje przeniesienie na siebie odpowiedzialności spłaty zobowiązania w przypadku niewywiązywania się z umowy pierwotnego pożyczkobiorcy. Na rynku spotkamy również instytucje zabezpieczające się obligatoryjnym zastawem dokonywanym przez pożyczkobiorcę jako warunek uzyskania pożyczki.

Komornik a pożyczka dla zadłużonych

Istnieje również możliwość zaciągnięcia pożyczki z komornikiem. Jeżeli jesteśmy w trakcie komorniczego postępowania egzekucyjnego i decydujemy się na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego, należy mieć na uwadze, że forma otrzymania pożyczki powinna być inna niż przelew na konto bankowe. W przypadku pojawienia się na nim odpowiedniej sumy, otrzymane pieniądze mogą zostać w sposób jak najbardziej uprawniony zajęte przez komornika.

Na co zwrócić więc uwagę przy wyborze pożyczki z komornikiem? Przede wszystkim instytucja pozabankowa musi realizować czeki GIRO, które pozwalają na wypłatę pożyczki bez dokonywania przelewów bankowych, a także umożliwia skorzystanie z innego sposobu weryfikacji pożyczkobiorcy niż tradycyjne, jednogroszowe przelewy rekrutacyjne czy weryfikacyjne.

Liczy się również forma spłaty zobowiązania. Ta, podobnie jak w przypadku otrzymania pożyczki, nie może być przeprowadzona w formie przelewu bankowego. Alternatywnymi rozwiązaniami jest chociażby przelew pocztowy.

Co dzieje się w przypadku braku spłaty?

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie jesteśmy w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania finansowego, powinniśmy w pierwszej kolejności zorientować się, czy dana firma pożyczkowa oferuje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Wiele instytucji decyduje się na wprowadzenie takiej możliwości w dwóch formach 1) jako zwykłe przedłużenie terminu poprzez ustalenie nowej daty uregulowania pożyczki, 2) jako skorzystanie z pożyczki refinansującej. Obie formy nie są jednak tym samym, mają zasadnicze różnice. Niemniej jednak, zarówno pierwsza, jak i druga metoda najczęściej wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat.

W przypadku przekroczenia terminu spłaty bez jakiejkolwiek formy jego przedłużenia, będziemy zobowiązani do spłaty kar wynikających z zapisów umowy pożyczkowej. Obejmuje to między innymi odsetki czy całkowity koszt powiadomień przypominających o spłacie pożyczki. Monity mogą być wysyłane do niewywiązującego się z umowy pożyczkobiorcy w różnych formach – listownie, mailowo czy smsowo. Jeżeli procedury windykacji wewnętrznej nie będą owocowały spłatą zaległej pożyczki, firmy pożyczkowe korzystają z windykacji zewnętrznej, czyli komornika. W najcięższych sytuacjach sprawa braku spłaty trafia do sądu.

Jak wybrać odpowiednią ofertę?

Przed zaciągnięciem pożyczki dla zadłużonych powinniśmy zapoznać się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi procedury ubiegania się o pożyczkę. Najczęściej informacje te podane są w odpowiednich sekcjach stron internetowych instytucji pozabankowych. Warto również skorzystać z  rankingu chwilówek , a także zapoznać się z opiniami pozostałych użytkowników. Pisaliśmy o tym także  w tym artykule .

W następnej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na procentowy wskaźnik RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wysokość prowizji oraz całkowity koszt pożyczki. Informacje te podane są najczęściej przy wyborze kwoty pożyczki oraz czasu spłaty – tak duża przejrzystość wynika z przepisów prawa. Należy także zapoznać się z sytuacjami, podczas których mogą wystąpić opłaty dodatkowe.

*InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków – sierpień 2018

 1. Kiedyś ukradziono mi portfel i wzięto pożyczkę na mój dowód, przez co znalazłem się w bazach BIK. Dobrze, że mimo to mogę dalej wziąć pożyczkę.

  Odpowiedz
 2. Nieliczne firmy pożyczają pieniądze zadłużonym, a ich znalezienie graniczy z cudem. Na szczęście istnieją listy takie jak ta.

  Odpowiedz
 3. Mimo mojej zawiłej historii kredytowej i wcześniejszego zadłużenia udało mi się wziąć chwilówkę w freezl. Polecam

  Odpowiedz
 4. Dwa lata temu figurowałem jako zadłużony w BIK. Wtedy jeszcze przeszukiwałem każdą firmę z osobna. Szkoda że wtedy nie było tego rankingu.

  Odpowiedz
 5. Parę lat temu zadłużyłem się w jednym banku i miałem problemy ze spłatą. Mimo że to było dawno, to dalej nie mogę korzystać z pożyczek w banku. Dobrze że są firmy które to rozumieją

  Odpowiedz
 6. Kiedyś wzięto pożyczkę na mój dowód, po skierowaniu sprawy na policję, wpisano mnie do bazy BIK, przez co nie mogę pożyczać w większości firm. Na szczęście są wyjątki

  Odpowiedz
 7. Kilka lat temu, przez wypadek w pracy, nie byłem w stanie spłacić pożyczki i wylądowałem na liście zadłużonych. Mimo to udało mi się wziąć chwilówkę w aleGotówka

  Odpowiedz
 8. Kiedyś miałem spore problemy ze spłatą pożyczki. Teraz mimo stabilnej pracy i stałych zarobków nie mogę wziąć pożyczki w większości firm

  Odpowiedz
 9. Oszczędziłem mnóstwo czasu i nerwów szukając chwilówki tutaj, zamiast przeszukiwać każdą ofertę z osobna sprawdzając czy nie ma dostępnej oferty dla zadłużonych.

  Odpowiedz
 10. Gdy pierwszy raz szukałem pożyczki bez BIK, musiałem przeszukiwać każdą stronę z osobna, a z wyboru i tak nie byłem zadowolony. Szkoda że wcześniej nie znalazłem tej strony

  Odpowiedz
 11. Mimo dawnych problemów z zadłużeniem nie miałem problemu by pożyczyć pieniądze w szybkiej gotówce. Mogę polecić.

  Odpowiedz

Komentarze artykułu