Search by category:
1 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
200 - 2000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
10 - 30 dni
Wiek
19 - 73 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

2 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
500 - 5000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
7 - 30 dni
Wiek
18 - 75 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

3 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
200 - 2000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
5 - 30 dni
Wiek
21 - 73 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

4 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 5000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
1 - 65 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
100 zł

5 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 2500 zł
RRSO
Okres pożyczki
1 - 30 dni
Wiek
22 - 75 lat
Darmowa pożyczka
BRAK

Chwilówki dla bezrobotnych – czym charakteryzują się pożyczki dla osób niezatrudnionych?

Chwilówki dla bezrobotnych są coraz częściej spotykane na rynku pożyczek pozabankowych. Podczas ubiegania się o ten rodzaj pożyczki weryfikacja klienta jest nieco inna – nie obejmuje wykazania zaświadczenia o zarobkach. Jakie elementy są charakterystyczne dla tego zobowiązania finansowego?

Na bogatym w oferty rynku instytucji pozabankowych nie mogło zabraknąć chwilówek dla bezrobotnych. Osoby niezatrudnione mogą skorzystać z pożyczek krótkoterminowych, dopasowanych do ich potrzeb i możliwości. Jak wybierać takie oferty? Na co zwrócić uwagę? Jakie są dokładne wymagania, które należy spełnić, by uzyskać chwilówkę dla osób niezatrudnionych? Celem powstania niniejszego artykułu była odpowiedź na te, a także na inne, pytania.

Czym są chwilówki dla bezrobotnych?

W sektorze instytucji pozabankowych, oprócz standardowych pożyczek krótkoterminowych, znajdziemy także chwilówki dla bezrobotnych. Mogłoby się wydawać, że grupa społeczna, która z różnych przyczyn nie jest w stanie udokumentować swoich dochodów lub ich w ogóle nie ma, nie może skorzystać z zobowiązań finansowych, w tym pozabankowych. Nic bardziej mylnego.

Na rynku dużym powodzeniem cieszą się właśnie pożyczki dla bezrobotnych. Posiadają one charakterystyczne cechy, poprzez które znacznie odróżniają się od innych wariantów krótkoterminowych zobowiązań. Na co powinni zwrócić uwagę osoby decydujące się na skorzystanie z takiej pożyczki?

Jaka jest specyfika chwilówek dla bezrobotnych?

By dokładnie poznać specyfikę chwilówek dla bezrobotnych, powinniśmy przyjrzeć się po kolei poszczególnym częściom. Jakie elementy składowe ma każda pożyczka krótkoterminowa? Przede wszystkim jest to maksymalna wysokość pożyczki, a także czas, na który zaciąga się zobowiązanie. Bardzo duże znaczenie ma również RRSO, a więc rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Podczas podejmowania decyzji o zaciągnięciu jakiejkolwiek pożyczki, nie tylko chwilówki dla bezrobotnych, warto szczegółowo zapoznać się z daną ofertą. Uchroni to nas przed różnego rodzaju nieporozumieniami czy niedopowiedzeniami.

Kwota i czas

Maksymalna wysokość pożyczki dla bezrobotnych zasadniczo nie różni się od innych chwilówek skierowanych do szerszego grona odbiorców. W ogólnych pożyczkach krótkoterminowych występują dwa ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty. Pierwszym z nich jest liczba zaciągniętych wcześniej zobowiązań w firmie, do której kierujemy wniosek o pożyczkę. Dla przykładu – jeżeli jesteśmy klientem instytucji po raz drugi, maksymalna wysokość pożyczki może wynieść w naszym przypadku 2000 złotych. Jeśli jednak korzystamy z chwilówki po raz trzeci w danej instytucji, to wówczas kwota rośnie do 3000 złotych.

Drugie ograniczenie jest jednocześnie tak zwaną promocją pierwszej pożyczki. Zerowe oprocentowanie, a więc brak kosztów oraz brak prowizji, obejmują jedynie klientów korzystających z zobowiązania po raz pierwszy. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym rodzaju chwilówek, to w tym miejscu znajduje się artykuł o darmowych pożyczkach.

WAŻNE: Zazwyczaj promocja pierwszej pożyczki dotyczy jedynie klientów, którzy nie są bezrobotni. Na etapie weryfikacji często istnieje konieczność przedstawienia zaświadczenia o dochodach, co w wielu instytucjach pozabankowych jest jednym z fundamentów uzyskania pożyczki. Promocja nie dotyczy więc osób nie będących w stanie zrealizować jej warunków.

Na jakie zatem kwoty mogą liczyć osoby bezrobotne? Podkreśliliśmy wcześniej, że wysokości pożyczek dla bezrobotnych nie różnią się znacznie od standardowych wariantów chwilówek. W ofertach instytucji pozabankowych kierujących swoją ofertę do osób niezatrudnionych znajdziemy kwoty najczęściej oscylujące wokół 3000 złotych. Nierzadko spotyka się jednak instytucje, w których kwota ta może znajdować się w przedziale 1500-1000 złotych. Z bardzo dużym trudem znajdziemy firmy udzielające pożyczek dla bezrobotnych powyżej 5000 złotych.

Czas, w którym mamy obowiązek uregulowania naszego zobowiązania finansowego, wynosi zazwyczaj 30 dni. W ofertach pożyczek skierowanych do szerszego grona odbiorców spotkamy także możliwość zaciągnięcia chwilówki na okres 60 dni, niemniej jednak osoby niezatrudnione mają w tym zakresie pewne ograniczenia. Na rynku dostępne są także oferty, w których czas spłaty pożyczki przedstawiony jest w formie wariantów – 7, 14, 21 lub 30 dni.

Zakres terminu spłaty ustalany jest przez firmę według jej polityki ryzyka i ochrony własnych środków. Nieudzielanie wysokich pożyczek na okres dłuższy niż 30 dni zdecydowanie zmniejsza ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorcy.

RRSO

RRSO (skr. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) jest najważniejszym wskaźnikiem, na który uwagę powinny zwrócić osoby podejmujące decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania finansowego. Parametr ten informuje nas o całkowitych kosztach danej chwilówki, do czego wliczają się prowizja, odsetki oraz tak zwane koszty obsługi pożyczki. Wskaźnik ten wyrażany jest procentowo. W przypadku chwilówki dla bezrobotnych RRSO ma znaczenie szczególne, zatem naszym obowiązkiem powinno być dokładne zapoznanie się z całkowitymi kosztami pożyczki. Na podstawie tego wskaźnika w bardzo łatwy sposób możemy porównać dane oferty.

Jakie wymagania należy spełnić, by otrzymać chwilówkę dla bezrobotnych?

Wymagania postawione przed osobami niezatrudnionymi starającymi się o pożyczkę krótkoterminową mają wiele punktów wspólnych z innymi rodzajami chwilówek. Podzielmy je zatem na wymagania ogólne, dotyczące niemalże każdego rodzaju pożyczek krótkoterminowych, oraz wymagania szczególne – charakterystyczne jedynie dla chwilówek skierowanych do osób bezrobotnych.

Wymagania ogólne

Ukończenie 21 lat. Podstawowym wymaganiem w zdecydowanej większości instytucji pozabankowych jest ukończenie 21. roku życia. Niemniej jednak osoby, które chcą skorzystać z pożyczki krótkoterminowej a nie spełniają tego warunku, mają możliwość otrzymania pożyczki. W artykule Chwilówki od 18 lat – co o pożyczkach krótkoterminowych powinny wiedzieć osoby młode znajduje się więcej informacji.

Obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie instytucje pozabankowe działające na polskim rynku nie udzielają pożyczek osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego. Ograniczenie to obowiązuje także w przypadku posługiwania się kontem zagranicznym.

Podanie danych z dowodu osobistego. Podczas procesu składania wniosku o pożyczkę (wypełnianie formularza) niezbędne jest podanie danych z dowodu osobistego.

Posiadanie własnego konta i dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Do otrzymania pożyczki wymagane jest posiadanie własnego konta bankowego. Nie możemy posługiwać się rachunkiem bankowych osób trzecich. Niezbędne jest także dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości jednego grosza lub jednej złotówki, o ile dana instytucja pozabankowa nie posługuje się usługa Instantor. Usługa ta pozwala na weryfikację klienta bez potrzeby dokonywania przez niego przelewów.

Brak obecności w bazach najpopularniejszych rejestrów dłużników. Zdecydowana większość instytucji pozabankowych dokonuje weryfikacji potencjalnych pożyczkobiorców w popularnych rejestrach dłużników, takich jak między innymi Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Dłużników czy Biuro Informacji Gospodarczej. Nieuregulowane zobowiązania finansowe mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzję o przyznaniu pożyczki. Niemniej w różnych ofertach istnieje taki produkt finansowy jak chwilówka dla bezrobotnych bez BIK – więcej informacji znajduje się w dalszej części artykułu.

Wymagania szczególne

Wymagania szczególne w przypadku chwilówek dla bezrobotnych dotyczą przede wszystkim wykazania finansowych możliwości spłaty zobowiązania. W niektórych firmach wystarczy do tego jedynie przedstawienie spłaty rachunków, zaś w innych obligatoryjne będzie również przedstawienie wyciągu z konta.

Przedstawienie spłaty rachunków miesięcznych. Dotyczy to naszych wszystkich miesięcznych zobowiązań finansowych. Wliczają się w to na przykład opłaty za prąd, gaz i wodę.

Przedstawienie wyciągu z konta bankowego. Służy to przede wszystkim ukazaniu możliwości finansowych danego klienta, a w tym środków na spłatę zobowiązania finansowego.

Na czym polega chwilówka dla bezrobotnych bez BIK?

Pod tym terminem kryje się pożyczka krótkoterminowa przeznaczona jednocześnie dla osób bezrobotnych, jak i zadłużonych. Pożyczki dla zadłużonych to zupełnie inny produkt finansowy, który posiada charakterystyczne dla siebie cechy i nie może być traktowany jako synonim chwilówki dla bezrobotnych.

W przypadku chwilówki dla bezrobotnych bez BIK na etapie weryfikacji klienta pomijane są wszelkie rejestry dłużników. Umożliwia to skorzystanie z pożyczki osobom niezatrudnionym posiadającym niekorzystną historię kredytową. Instytucji pozabankowych, które nie dokonują tego etapu weryfikacji jest zdecydowanie mniej.

Jeżeli masz problem z zadłużeniem i narastającymi zobowiązaniami miesięcznymi, warto zainteresować się pożyczką konsolidacyjną, a także innymi metodami na wyjście z dołka finansowego.

Gdzie szukać chwilówek dla bezrobotnych?

Zarówno w przypadku chwilówki dla bezrobotnych, jak i innych wariantów pożyczki krótkoterminowej, głównym źródłem informacji o ofertach jest internet. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na ranking chwilówek, dzięki któremu możemy sprawnie i szybko porównać większość ofert znajdujących się na rynku. Ze względu na dużą liczbę instytucji pozabankowych udzielających chwilówek dla bezrobotnych, bez żadnego problemu znajdziemy ranking dedykowany właśnie tej grupie społecznej.

Chwilówka dla bezrobotnych online

Zdecydowana większość instytucji pozabankowych udziela chwilówek dla bezrobotnych online. Wybór oferty, składanie wniosku oraz otrzymanie pozytywnej lub negatywnej decyzji odbywa się w całości przez internet. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, ponieważ możemy skorzystać z pożyczki krótkoterminowej, nie wychodząc z domu – jest to duża oszczędność czasu. Dodatkowo internet pozwala nam na dokonanie szczegółowego porównania ofert, a co za tym idzie, wyboru najkorzystniejszej z nich.

Jeżeli chcemy skorzystać z pożyczki w instytucji pozabankowej rozpoznawalnej w całej Polsce, to internet jest nieodzowny. Oczywiście istnieją lokalne firmy pozabankowe, które również mogą kierować swoją ofertę do osób niezatrudnionych.

Chwilówka dla bezrobotnych a poręczyciel

Instytucje pozabankowe niekiedy będą wymagać również złożenia umowy poręczenia. Jak określa art. 876. § 1. kodeksu cywilnego: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.„. Poręczycielem jest zatem osoba, która w przypadku braku spłaty zobowiązania przez nas, weźmie na swoją odpowiedzialność konsekwencje związane z uregulowaniem pożyczki. Poręczycielem może być dowolna osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Firmy pożyczkowe decydują się na zabezpieczenie umową poręczenia znacznie częściej w przypadku chwilówek dla osób posiadających nieuregulowane zobowiązania (zadłużenie), niemniej jednak wymóg ten możemy spotkać także w przypadku chwilówek dla bezrobotnych.

Co warto zrobić przed zaciągnięciem pożyczki dla bezrobotnych?

Przed wyborem konkretnej oferty, powinniśmy przede wszystkim rzetelnie ocenić swoje możliwości finansowe. Rzetelność ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ minimalizuje ryzyko naszej niewypłacalności, a w konsekwencji, powstania długów. Podczas takiej oceny powinniśmy ustalić maksymalną wysokość pożyczki, na jaką nas stać, oraz preferowany czas jej uregulowania.

Na podstawie takich wytycznych należy zapoznać się z dostępnymi ofertami, w naszym przypadku, pożyczki dla bezrobotnych.

Wybieramy ofertę – co należy porównać?

Jeżeli zależy nam na świadomym i jakościowym podjęciu odpowiedniej decyzji o zaciągnięciu chwilówki dla bezrobotnych, to wybór oferty powinien być nieco dłuższym procesem, podczas którego szczegółowo porównamy wszystkie elementy składowe pożyczki. Musimy pamiętać, że taka decyzja w żadnym wypadku nie może być podyktowana chwilą – każda decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego musi być dokładnie i odpowiedzialnie przemyślana.

Po dokonaniu wstępnej oceny naszych możliwości, ustaleniu maksymalnej kwoty, na którą możemy sobie pozwolić oraz preferowanego czasu spłaty, powinniśmy zwrócić uwagę na całkowite koszty zobowiązania. Wliczają się w to koszty obsługi, prowizja oraz odsetki. W bardzo łatwy sposób możemy porównać oferty pożyczki, biorąc pod uwagę wspomniane już RRSO – wskaźnik ten pokazuje najlepiej, ile w całości będzie kosztować nas pożyczka.

Zazwyczaj informacje te podawane są w obrębie tak zwanych kalkulatorów pożyczki, czyli tych miejsc na stronie, gdzie dobiera się wysokość i czas pożyczki.

Warto także zapoznać się z opiniami o danej firmie pożyczkowej. W przypadku bardzo dużego podobieństwa ofert, niekiedy to właśnie opinie od innych klientów mogą przesądzić o skorzystaniu – bądź nie skorzystaniu – z chwilówki dla bezrobotnych w danej firmie.

Wybraliśmy już ofertę – jak pożyczyć?

Jeżeli dokonaliśmy już odpowiedzialnego wyboru oferty, to należy złożyć wniosek poprzez stronę internetową pożyczkodawcy. Można to zrobić z poziomu naszej strony – wystarczy kliknąć przycisk „weź pożyczkę”.

chwilówki dla bezrobotnych

Następnym krokiem jest dopasowanie wysokości pożyczki oraz czasu spłaty za pomocą dostępnego na stronie pożyczkodawcy kalkulatora. Powinny pojawić się wówczas informacje dotyczące całkowitych kosztów pożyczki i RRSO. W następnej kolejności należy wypełnić wniosek według ustaleń danej instytucji pozabankowej.

Jakie są konsekwencje w przypadku braku spłaty?

Brak uregulowania w wyznaczonym terminie zobowiązania ma poważne konsekwencje. W przypadku zabezpieczenia się przez firmę pożyczkową umową poręczycielstwa, to poręczyciel reguluje zaciągniętą przez nas pożyczkę. Jeżeli podpisanie takiej umowy nie było konieczne do otrzymania pożyczki, to konsekwencje braku spłaty są znacznie poważniejsze.

Większość instytucji pozabankowych udzielających pożyczek krótkoterminowych wprowadziła kary pieniężne za przekroczenie terminu spłaty – musimy więc mieć świadomość, że poniesiemy większe koszty pożyczki. Jeżeli wiemy, że nie będziemy w stanie spłacić pożyczki w danym terminie, to warto zgłosić się do pożyczkodawcy – niektóre firmy oferują kilka rozwiązań takiej sytuacji. Są to: 1) refinansowanie pożyczki, 2) możliwość przedłużenia terminu spłaty za dodatkową opłatą.

 1. Ja korzystam z szybkiejmonety, bo aktualnie nie mam umowy o pracę, oraz jestem na liście zadłużonych, ale na szczęście mimo to mogę wziąć chwilówkę

  Odpowiedz
 2. Dorabiam bez umowy o pracę, ale ostatnio potrzebowałem większej sumy na naprawę auta. W sms365 poszło bez problemu

  Odpowiedz
 3. Wcześniej aby zdobyć pożyczkę musiałem dzwonić do wielu firm, aby zapytać czy mają ofertę dla bezrobotnych. Ten ranking znacznie wszystko upraszcza

  Odpowiedz
 4. Od paru miesięcy jestem bezrobotny i potrzebowałem większych pieniędzy. Dostałem je bez problemu w Lendon, wszystko poszło sprawnie

  Odpowiedz
 5. Udzielanie pożyczki dla bezrobotnych to wielkie ryzyko dla wielu firm. Dobrze że chociaż kilka się na to odważyło.

  Odpowiedz
 6. Nie jestem bezrobotny, ale nie miałem też podpisanej umowy o pracę, więc znalezienie kogoś kto chciałby udzielić chwilówki było dla mnie nie lada wyzwaniem.

  Odpowiedz
 7. Z początku korzystałem z Wandoo ale spóźniłem się kilka dni ze spłatą i wylądowałem na liście zadłużonych. Na szczęście w szybkamoneta nie przeszkadza ani bezrobotność ani dług

  Odpowiedz

Komentarze artykułu