Search by category:
1 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
500 - 4000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
7 - 30 dni
Wiek
18 - 75 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

2 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
50 - 1500 zł
RRSO
Okres pożyczki
1 - 60 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
1500 zł

3 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 5000 zł
RRSO
Okres pożyczki
5 - 30 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
BRAK

4 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
500 - 5000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
7 - 30 dni
Wiek
18 - 75 lat
Darmowa pożyczka
2000 zł

5 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 5000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
1 - 65 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
100 zł

6 miejsce w kategorii
Kwota pożyczki
100 - 7000 zł
RRSO
od 0%
Okres pożyczki
1 - 65 dni
Wiek
18 lat
Darmowa pożyczka
6000 zł

Chwilówki od 18 lat – co o pożyczkach krótkoterminowych powinny wiedzieć osoby młode?

Artykuł skierowany jest do osób znajdujących się w przedziale wiekowym 18-21 lat. Osoby te nie mają możliwości skorzystania ze standardowych ofert pożyczek krótkoterminowych, niemniej jednak na rynku oferowane są chwilówki od 18 lat. Poniżej znajdują się informacje dotyczącego tego rodzaju zobowiązania finansowego.

Pożyczka od 18 lat już na stałe weszła do ofert wielu instytucji pozabankowych. W coraz większej liczbie przypadków osoby tuż po przekroczeniu pełnoletności są w pełni uprawnione do skorzystania z pożyczek krótkoterminowych. Niemniej jednak warto poszerzać swoją wiedzę o tym produkcie finansowym, a dzięki temu będziemy mogli wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Czym więc powinna charakteryzować się pożyczka od 18 lat?

Jaka jest dolna granica wieku dla potencjalnych pożyczkobiorców?

Zdecydowana większość firm pożyczkowych przyjmuje, że dolną granica wiekową potencjalnych pożyczkobiorców jest ukończenie 21. roku życia. Nieudzielanie chwilówek osobom młodszym jest często spotykaną praktyką, lecz nie tak powszechną, jak można by sądzić. Na dzisiejszym rynku instytucje pozabankowe wychodzą z ofertą także do dwudziesto- i osiemnastolatków. Co charakteryzuje tego rodzaju oferty? Na co powinniśmy uważać, korzystając z pożyczki dla młodych? Dlaczego firmy pozabankowe kierują swoją ofertę raczej do osób, które przekroczyły 21. rok życia? Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pożyczką od 18 lat znajdują się w poniższym artykule.

Czym jest pożyczka dla młodych?

Pod terminem „pożyczka dla młodych” uważa się pożyczki krótkoterminowe udzielane osobom, które ukończyły 21 lat. Według uregulowań prawnych z produktów finansowych można korzystać po osiągnięciu pełnoletności, niemniej, wiele firm pozabankowych zdecydowało się na wprowadzenie dolnej granicy wieku wyższej niż 18 lat. Wynika to z realizacji polityki ryzyka instytucji pozabankowych. Najczęściej osiemnastolatkowie to osoby dopiero kończące obligatoryjny poziom edukacji, a rozpoczynające studia. Z tego też powodu ta grupa społeczna charakteryzuje się brakiem stałego zatrudnienia lub ewentualnymi niskimi dochodami, co przekreśla jakiekolwiek szanse na otrzymanie pożyczki krótkoterminowej.

Zdolność kredytowa a osiemnastolatkowie

Nie sposób nie wspomnieć o różnicach w zdolności kredytowej między osiemnastolatkami a osobami, które przekroczyły 21. rok życia. Osoby z pierwszej grupy społecznej najczęściej nie posiadają zdolności kredytowej, na którą składają się między innymi takie czynniki jak wysokość dochodów i ich regularność. Lepiej wypadają pod tym względem osoby starsze, po 21. roku życia, które podjęły już pracę i są w stanie wykazać swoje miesięczne dochody – te posiadają już zdecydowanie większą zdolność kredytową, co umożliwia im zaciągnięcie pożyczki, a w pewnych przypadkach nawet kredytu.

Nie oznacza to jednak, że osiemnastolatkowie nie mogą skorzystać z jakiejkolwiek formy pożyczki. Brak zdolności kredytowej jest dużym utrudnieniem, aczkolwiek nie przekreśla w pełni możliwości zaciągnięcia pożyczki. Niektóre instytucje pozabankowe nie wymagają przedstawienia dochodów podczas procesu ubiegania się o pożyczkę, a wystarczy na przykład wykazanie regularnych spłat swoich miesięcznych zobowiązań, takich jak między innymi rachunki za media. Często osiemnastolatkowie dostają pieniądze od rodziny i są w stanie uregulować swoje zobowiązania, niemniej nie mogą tego przedstawić jako swój dochód. Właśnie z tego powodu pożyczka na dowód bez zaświadczeń o zarobkach od 18 lat coraz częściej znajduje się w ofertach instytucji finansowych.

W nielicznych przypadkach dostępna jest także pożyczka bez BIK od 18 lat, a więc bez weryfikacji pożyczkobiorcy w popularnych rejestrach dłużników. Nie jest to powszechnie spotykana praktyka. Pożyczki o takiej specyfice skierowane są do osób, które są obecne w Biurze Informacji Kredytowej, Kredytowym Rejestrze Dłużników czy bazach ERIF jako dłużnicy. Co robić w przypadku zadłużenia, pisaliśmy w artykule o pożyczkach dla zadłużonych.

Co jest potrzebne do zaciągnięcia pożyczki od 18 lat?

Pożyczki dla młodych najczęściej posiadają formę chwilówki na dowód od 18 lat. Oznacza to, że podczas wypełniania wniosku o pożyczkę wymagane jest podanie danych z dowodu osobistego. Obligatoryjne jest również posiadanie własnego rachunku bankowego oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Niekiedy – nawet w przypadku pożyczki od 18 lat – wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Niemniej jednak jest to uzależnione od indywidualnej polityki danej instytucji pozabankowej.

Poza tym obowiązuje standardowa procedura udzielania pożyczki. Mowa między innymi o rejestracji na platformie pożyczkodawcy czy dokonaniu tak zwanego przelewu weryfikacyjnego (rejestracyjnego), najczęściej w wysokości jednego grosza lub jednej złotówki. Więcej informacji o szczegółach procesu ubiegania się o pożyczkę znajduje się na stronach internetowych instytucji pozabankowych.

O pożyczkę można ubiegać się w całości przez internet. Pożyczki online od 18 lat są już powszechną praktyką, stosowaną wobec innego rodzaju pożyczek krótkoterminowych.

infografika o dobrych praktykach pożyczania

Specyfika chwilówki od 18 lat

Cechą charakterystyczną tego rodzaju pożyczek jest obniżona dolna granica wieku pożyczkobiorców. Wydaje się, że pozostałe elementy pozostają w typowej dla pożyczek krótkoterminowej formie. Niemniej jednak w pojedynczych przypadkach oferty mogą się od siebie różnić. Najczęściej będą obowiązywać ograniczenia związane z zaciąganiem pożyczki po raz pierwszy w danej firmie – są to typowe regulacje dotyczące nowych klientów. Więcej informacji znajduje się w artykule o darmowych chwilówkach.

Zakres pożyczki od 18 lat

Nie ulega wątpliwości, że rynek instytucji pozabankowych wykazuje pewne cechy wspólne, co po części wynika z regulacji prawnych, lecz nie jest w pełni jednorodny. Poszczególne oferty skierowane do różnych grup społecznych mogą różnić się od siebie zarówno zakresem pożyczki, jak i maksymalnym terminem, podczas którego należy uregulować to zobowiązanie finansowe.

W przypadku chwilówki od 18 lat najczęściej spotykanymi maksymalnymi kwotami pożyczki są 1500 złotych oraz 3000 złotych. Niekiedy możemy znaleźć kwoty zdecydowanie wyższe, bo aż do 6000 złotych, niemniej jednak są to wyjątki potwierdzające regułę ostrożności instytucji pozabankowych nie tylko w stosunku do nowych klientów, lecz także osób poniżej 21. roku życia.

Termin

W przypadku terminów spłaty również niewiele się zmienia, ponieważ obowiązują standardowe okresu uregulowania zobowiązania, wynoszące najczęściej maksymalnie 30 dni (rzadziej 60 dni). Zobowiązania udzielane na okres dłuższy nić 90 dni określane są mianem pożyczek ratalnych (więcej informacji znajduje się tutaj), niemniej jednak ten produkt zazwyczaj nie jest skierowany do osób między osiemnastym a dwudziestym pierwszym rokiem życia. Niektóre firmy wprowadzają warianty dotyczące terminów spłaty – w takim przypadku klienci mogą zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na okres 7, 14, 21 lub 30 dni.

Na jaki cel osiemnastolatkowie mogą zaciągnąć pożyczkę?

W odróżnieniu od podmiotów bankowych, firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych nie wymagają od pożyczkobiorców przedstawienia celu pożyczki. Cel nie ma jakiegokolwiek wpływu na odrzucenie lub akceptację wniosku o pożyczkę. Najczęściej jednak są to cele powstałe w wyniku awarii bądź usterek artykułów gospodarstwa domowego oraz te związane z konsumpcją, na przykład wycieczkami. Warto pamiętać, że zbyt duża liczba pożyczek może przysporzyć wiele kłopotów, dlatego należy ograniczać zobowiązania przeznaczane na cele konsumpcyjne.

Jeżeli decydujemy się na pożyczkę w celach związanych z edukacją (np. opłaty semestralne na uczelniach wyższych), powinniśmy skorzystać z innego rodzaju zobowiązania.

Pożyczki od 18 lat a pożyczki dla studentów

Wiele osób młodych, znajdujących się pomiędzy 19. a 21. rokiem życia i rozpoczynających studia, decyduje się na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na cele związane z dalszym etapem nauki. Niemniej jednak opłaty związane z edukacją w szkołach i uczelniach wyższych nie powinny być co do zasady celem pożyczek krótkoterminowych. Dla takich potrzeb dostępne są na rynku inne produkty finansowe, bezpośrednio skierowane do tej grupy społecznej, jaką są studenci. Pożyczki od 18 lat różnią się od pożyczek, a raczej tak zwanych kredytów studenckich w wielu punktach, dlatego warto poddać analizie specyfikę obu rodzajów zobowiązań.

Przed zaciągnięciem któregokolwiek zobowiązania warto dowiedzieć się więcej o zasiłkach związanych z zakwaterowaniem czy innego rodzaju dofinansowaniami dla studentów. Zdecydowana większość uczelni wyższych posiada budżet na wszelkie stypendia, w tym nie tylko za osiągnięcia naukowe.

Odpowiedni wybór pożyczki od 18 lat – na co zwrócić uwagę?

Przeglądając oferty pożyczki od 18 lat, warto wziąć pod uwagę kilka elementów, dzięki czemu unikniemy wszelkich nieporozumień czy rozwiejemy swoje wątpliwości. Najważniejszym elementem każdego zobowiązania finansowego, nie tylko chwilówki dla młodych, jest RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, wyrażana w stosunku procentowym. Ten wskaźnik pokazuje rzeczywiste koszty pożyczki, a jego obecność w przekazach reklamowych oraz na stronach internetowych pożyczkodawców jest wynikiem regulacji prawnych. Im wyższy procent znajduje się przy RRSO, tym pożyczka jest droższa. Z kolei RRSO wynoszące 0% oznacza, że pożyczka jest darmowa.

Następnie powinniśmy sprawdzić całkowitą sumę kosztów pożyczki, na co składają się prowizja i odsetki. Wyliczenia te dostępne są przy kalkulatorach, z tych z kolei możemy skorzystać na stronach instytucji pozabankowych. Wysokość prowizji i odsetek uzależniona jest zazwyczaj od wysokości pożyczki oraz terminów, na jaki zaciągamy zobowiązanie. Dotyczy do produktów nie objętych promocją pierwszej pożyczki za darmo.

Kolejnym krokiem jest porównanie ofert. Nawet powierzchowna znajomość ofert na rynku umożliwi nam swobodny wybór takiej pożyczki, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Służy temu ranking chwilówek, dzięki któremu większość ofert pożyczek krótkoterminowych znajduje się w jednym miejscu. Warto również zasięgnąć opinii innych pożyczkobiorców.

Ochrona osób młodych poprzez działania edukacyjne

Mogłoby się wydawać, że osoby między 18. a 21. rokiem życia są zdecydowanie za młode do korzystania z takich produktów finansowych, jakimi są pożyczki krótkoterminowe. Niemniej jednak nieudzielanie pożyczek osobom znajdującym się w tym przedziale wiekowym nie może być uznane za odpowiedni element ochrony związanej z finansami. Tym powinna być zakrojona na szeroką skalę edukacja, która pozwoli ze zdrowym rozsądkiem podchodzić do wszelkich produktów finansowych.

Nauka dobrych praktyk pożyczania

Najistotniejsza powinna być nauka dobrych praktyk pożyczania. Ich elementem może być chociażby wiedza, w jaki sposób weryfikować poszczególne oferty zobowiązań finansowych czy też informacje dotyczące wartościowych działań w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie. Warto także poświęcić wiele miejsca pokazaniu, jaki wpływ mają cele pożyczki oraz ich liczba na możliwość spłaty.

Dzięki dobrym praktykom pożyczania będziemy w stanie ochronić się nie tylko przed tak zwaną spiralą zadłużenia, lecz również przed nieuczciwymi ofertami pożyczek.

ranking pożyczek ratalnych baner

ranking nowych chwilówek baner

ranking chwilówek online baner

 

  1. Przy większych sumach pytając o dochody, więc warto mieć jakąś, choćby weekendową pracę, żeby myśleć o większych sumach.

    Odpowiedz
  2. Potrzebowałem kiedyś pieniędzy na wakacyjny wyjazd z kolegami i mimo tego, że nie miałem umowy, mogłem pożyczyć niedużą sumę, w sam raz na wyjazd.

    Odpowiedz

Komentarze artykułu