Search by category:
Jakie są konsekwencje niespłacania chwilówek?

Jakie są konsekwencje niespłacania chwilówek?

Według oficjalnych danych suma zadłużenia Polaków wynosi już niemal 50 miliardów złotych. Inne statystyki podają, że w każdym roku znacząco rośnie liczba osób, które popadły w tak zwaną spiralę zadłużenia, przez co praktycznie nie są w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Zdaniem ekspertów główną przyczyną tego stanu rzecz jest wciąż niewystarczająco wysoka świadomość członków naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi o kwestię finansów osobistych. Bardzo często zaciągamy kolejne pożyczki z myślą, że “jakoś to będzie”, chociaż wyliczenia jasno dowodzą, że nie będzie nas stać na terminową spłatę zadłużenia. Zjawisko to dotyczy szczególnie pożyczek zaciąganych w firmach pozabankowych, co zapewne wynika z ich łatwej dostępności. Jakie mogą być konsekwencje, gdy w grę wchodzi regulane niespłacanie chwilówek? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Jak firmy odzyskują dług?

Wbrew dość rozpowszechnionemu przekonaniu pożyczki zaciągane w firmach pozabankowych nie są czymś mniej “poważnym” niż kredyty udzielane przez banki. Wynika z tego, że konsekwencje niespłacania zobowiązań zaciągniętych w firmach pozabankowych są nie mniej poważne niż ma to miejsce w przypadku zalegania ze spłatą rat zobowiązania kredytowego. Oczywiście, obecnie polityka windykacyjna, a także ogólne nastawienie firm pożyczkowych są dość przyjazne dla klienta. W przypadku, gdy konsument zalega ze spłatą pożyczki, pierwsze co powinien zrobić, to udać się do siedziby danej firmy pożyczkowej i postarać się o możliwość skorzystania z któregoś z “awaryjnych” rozwiązań, jak na przykład czasowe zawieszenie spłaty zaciągniętego zobowiązania lub rozłożenie pożyczki na większą liczbę rat.

Jeżeli chodzi o same konsekwencje niespłacania pożyczki w firmie pozabankowej, to na samym początku należy podkreślić, że wiele zależy tutaj od indywidualnego podejścia poszczególnej instytucji (w różnych firmach pożyczkowych panują różne zasady co windykacji należności a także postępowania z nierzetelnymi dłużnikami). Jednak w przypadku większości firm, konsument, który nie spłacił swojego zobowiązania może w pierwszej kolejności spodziewać się propozycji przedłużenia pożyczki. Jeżeli jednak klient nie kontaktuje się z firmą pożyczkową w sprawie swojego długu, podmiot rozpoczyna szeroko rozumianą procedurę windykacyjną.

Dłużnik może spodziewać się różnego rodzaju monitów (w postaci listów pocztowych, SMS-ów lub rozmów telefonicznych). Warto wiedzieć, że koszt każdej z takich operacji, która zostanie podjęta przez firmę pożyczkową, jest doliczany do sumy długu konsumenta. Jeżeli monity nie przynoszą skutku, firma pożyczkowa najczęściej wynajmuje windykatora, który kontaktuje się z dłużnikiem i proponuje rozłożenie należności na raty. Jednak i w tym w przypadku koszt pracy firmy windykacyjnej jest doliczany do kwoty zadłużenia konsumenta. Jeżeli windykacja nie przynosi skutku, dłużnik może spodziewać się sprawy w sądzie, która zakończy się poleceniem zapłaty, a koszty rozprawy również zostaną doliczone do już istniejącego długu.

Zostaw komentarz